ATFB-332 - 佳苗瑠华2016年番号 むっちりプリ尻ブル

ATFB-332 - 佳苗瑠华2016年番号 むっちりプリ尻ブル

小儿脐风∶独头蒜切片,安脐上,以艾灸之。次年夏至发出,尽化为水。

根既入药,又复可食。 时珍曰∶按∶《孙真人食忌》作葫葱,因其根似葫蒜故也。

近汴下湿地亦或有之。【主治】恶疮,虫、蚕、蜘蛛等咬,捣烂和油敷之。

故名怀风,又名光风。 又酒得咸而解者,水制火也,酒性上而咸润下也。

令精细人守之,文武火煎之,不得火急,自旦至夕即成矣,研为末。 恭曰∶此物煮羹为馔中之俊,而陶云不中煮,藏器曰∶初食不利目,多食却明。

《梅师》∶用独头蒜、酸草捣绞敷咬处。按∶继洪《澹寮方》云∶甘露汤∶治反胃呕吐不止,服此利胸膈,养脾胃,进饮食。

Leave a Reply